+421 907 977 610 (konateľ) / +421 907 049 808 (office/váha) lomondava@lomondava.sk
?>

Certifikáty, normy a iné dokumenty

Prehľad noriem, certifikátov a dokumentov ktorými disponuje naša spoločnosť

Certifikát o overení – váha

Certifikát o overení – váha (druhá strana)

Certifikát zhody systému riadenia výroby

Certifikát zhody systému riadenia výroby (druhá strana)

Príloha 1 certifikátu zhody ZSRV

Licencia pre medzinárodnú prepravu

Licencia pre medzinárodnú prepravu 2

Prepravný poriadok Lom Ondava s.r.o.

Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť, získate prepravný poriadok spoločnosti LOM ONDAVA s.r.o.