kameňolom Vyšný Orlík

Naša spoločnosť LOM ONDAVA s.r.o. sa zaoberá ťažbou, spracovaním a predajom prírodného drveného kameniva a lomového kameňa pre potreby stavebných firiem a súkromných odberateľov. Spoločnosť sa zaraďuje medzi TOP spracovateľov a dodávateľov kameniva – pieskovca na východnom Slovensku. 

Ponúkame stavebný kameň:
 • vhodný v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest podľa EN 13242.
 • na výrobu betónových zmesí podľa EN 12620
 • na výrobu asfaltových zmesí podľa EN 13043
 • vodný pre vodohospodárske stavby podľa EN 13383-1
 • ako aj iné vhodné účely podľa individuálnych požiadaviek odberateľov napr. umelecké sochy

kameňolom Vyšný Orlík

súradnice: 49.359690, 21.500024

Kameňolom Vyšný Orlík je situovaný v k.ú. obce Vyšný Orlík, približne 29 km od Bardejova a 7 km od Svidníka.

Spoločnosť LOM ONDAVA s.r.o.,

pri výkone činnosti vykonávanej banským spôsobom dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a dohliadame na bezpečnosť prevádzky. Všetci zamestnanci sú vstupne a periodicky školení. Školenie vykonávajú osoby, ktoré majú na to oprávnenie. Vedúci pracovníci sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov z oblasti banských predpisov, predpisov BOZP, PO a požiadaviek európskych noriem na výrobu a použitie kameniva na stavebné účely.

V súčasnosti dodávame

svoje výrobky pre širokú oblasť odberateľov v oblasti stavebníctva. V posledných rokoch sme kamenivo vyexpedovali spoločnostiam:

 • RAMBET s.r.o.
 • PAVLIČKO a partneri, s.r.o.
 • Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Slovenský vodohospodársky podnik, št.p.
 • LESY Slovenskej republiky, št.p.
 • SaÚC PSK
 • Byggmas, s.r.o.
 • GMT projekt, spol. s.r.o.
 • GMT development, s.r.o.
 • STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o
 • Doprastav, a.s.
 • Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
 • H.K.K.mont, s.r.o.
 • JUMI-STAV spol. Sr.o.
 • BARDFARM, s.r.o.
 • BAUSKA, s.r.o.

Drvené kamenivo

0-4mm

0-8mm

0-32mm

0-63mm

0-125mm

4-8mm

8-16mm

16-32mm

32-63mm

63-125mm

Kamenné bloky

Vdohný na oporné múry.

Lomový kameň

Vhodný ná úpravu a spevnenie vodných tokov a brehov riečnych korýt. Má využitie pri úprave spevnených plôch a podloží.

Cenník kameniva a dopravy

platný od 01.08.2023 do odvolania
Druh výrobkuCENA bez DPH €/t trieda ACENA s DPH €/t trieda ACENA bez DPH €/t trieda BCENA s DPH €/t trieda B
frakcia 0-4mm3,904,68
frakcia 0-32mm7,909,484,705,64
frakcia 0-63mm7,909,484,705,64
frakcia 0-125mm7,008,404,705,64
frakcia 4-8mm14,0016,80
frakcia 8-16mm14,0016,807,709,24
frakcia 16-32mm14,0016,807,709,24
frakcia 32-63mm11,4013,687,709,24
frakcia 63-125mm10,7012,846,708,04
lomový kameň7,909,48
kamenné bloky17,0020,40
DOPRAVNÉ SLUŽBY€/km€/km s dph
TATRA Phoenix 6x6 nosnosť 16t1,802,16
MERCEDES 8x4 nosnosť 17t1,702,04
TATRA Phoenix 4x4 nosnosť 24t1,601,92
MERCEDES 4x2 nosnosť 24t1,601,92
V platnosti sú „Obchodné podmienky dodávok tovarov a služieb“ vydané dňa 01.04.2022. Nakladanie strojom: zahrnuté v cene kameniva EXPEDÍCIA : pondelok – piatok v čase 06:00 – 16:00