+421 907 977 610 (konateľ) / +421 907 049 808 (office/váha) lomondava@lomondava.sk
?>

Kancelária

LOM ONDAVA s.r.o.

Kontaktujte nás

12 + 2 =

LOM ONDAVA s. r. o.
Duklianska 21, 085 01 Bardejov

Fakturačné údaje:
IČO: 46675973 | DIČ: 2023519861
IČ DPH: SK 2023519861
Zápis: Okr. súd PO, odd.Sro, vl.26035/P

Email
lomondava@lomondava.sk
vaha@lomondava.sk

Tel.kontakt:
konateľ: +421 (0) 907 977 610
office: +421 (0) 905 920 330
váha: +421 (0) 907 049 808

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK57 0200 0000 0043 2651 8051
SWIFT: SUBASKBX